Niezalogowany
zmień rozmiar:


Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I w gimnazjach

 od 22 lipca 2016 r. godz. 9.00 do 22 sierpnia 2016 r. godz 15:00
Wniosek należy pobrać i złożyć bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
placówek wychowania pozaszkolnego oraz Bursy Płockiej dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
 

Rekrutacja ID: 122; Wersja: 6.128.260.845