Logowanie do systemu

Informacja dotycząca naboru do klas I gimnazjów
na rok szkolny 2015/2016


Zakończył się etap wprowadzania wniosków

Wydrukowane i podpisane zgłoszenie/wniosek należy złożyć odpowiednio w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru.

Nie pamiętam hasła