Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,
 
Nabór do samorządowych gimnazjów prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony 11 kwietnia 2016 r. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdym gimnazjum.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje -> Gimnazja, należy wpisać najpierw dane ucznia i rodzica oraz adres zamieszkania. Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, które gimnazjum jest dla ucznia szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do gimnazjum obwodowego, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innego niż obwodowe, gimnazjum na terenie Miasta Płocka. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.
 
Uwaga! Uczniowie zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum przyjmowani są z urzędu. Rodzice dokonują zgłoszenia w SYSTEMIE w dniach 11.04. – 28.06.2016 r. i składają wydrukowane zgłoszenie
w gimnazjum obwodowym.


Pełna oferta każdego gimnazjum prowadzonego przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl. Wśród samorządowych gimnazjów znajdują się dwa gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi (Gimnazjum nr 13 i 14), oraz sześć z oddziałami sportowymi (Gimnazjum nr 1, 4, 5, 8, 10, 12). Do oddziałów dwujęzycznych jak i sportowych obowiązują odmienne kryteria rekrutacji niż do pozostałych. Miasto Płock prowadzi również trzy gimnazja z oddziałami integracyjnymi (Gimnazjum nr 4, 5 i 8), w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl

Rekrutacja ID: 122; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 0;